freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Friday, August 1, 2008

mansacha havyas

DOMBIVLI FAST picture athavtoy....??
MADHAV AAPTE athavtoy??
mag he ekda vachach...mi ardha taas ghalvun lihile ahe.........
हव्यास, हव्यास जडलाय...अधिक जास्तीचा हव्यास..आंगन वावर पुरेना , मग मोकरी धंदे सुरु झाले. नोकरीत पगार पुरेना , धंद्यात नफा पुरेना..मग तो मीळवने सुरु झाले..पगारवाढ़ी साठी संप, दमदाटी,मोर्चे...नफावाढ़ी साठी खोटेपण, चिरी - मिरी, चोरी....

शेवाळ वाढतच गेले...दलदलीत फसत गेलो साला...
छान लिहायचो...चित्र काढायचो...पण मग पैसे हवेत...स्थिरता म्हणुन बँकेत...बी-कॉम पर्यंत एवढा शिकलो, एवढे वाचले पण पुढे काय तर ledger भरा, परिपत्रके लिहा...जेवढा न्हाय्लो आधी तेवढाच कोरडा होत गेलो...थेंब सुद्धा उरला नाही ओलाव्याचा दाखवायला सुद्धा...एक रेषेत उभे रहा,एक रेषेत लिहा..एक दमात पदवी मिळवा, एक वर्षात कायम व्हा...एक इच्छेसाठी लग्न करा अणि ती दुहेरी करण्यासाठी मुले जन्माला घाला.....

एक एक करून अनेक गोष्टी करा.....आणि मग एकदा मरा..............

म्हणजे एका कडून एकीकडे एकटे यायचे, एकटे जायचे आणि मधे हा साला जीवघेणा प्रवास........

अरे साला मग हा प्रवास सरळ नको का......?? मनासारखा नको का ??

ठरवला न सग्ल्यांनी की नियम करायचे, पाळायचे.....मग मोडायचे का ??? सग्ल्यांनी मिळून खायचे का सगळ्यांचे आपणच खायचे ??? ठरवा...शिस्त नको...मग व्हा...बेशिस्त व्हा...लाज सोडायची तर मग सग्ल्यान्नीच सोडा...एकट्यानेच कशाला ? जगू अणि जगू द्या असा नियम नको असेल, तर मग सग्ल्यांनी मिळून ठरवा की मारू आणि मारू द्या...सग्ल्यान्ना मारू....

संपवून टाकू हे सगळ...अणि सांगू तय विधात्याला...नाही आवडला हा तुझा खेळ......

I UNDERSIGNED, MADHAV AAPTE, MAKING THIS DECLARATION THAT DUE TO MY OWN

PHILOSOPHIES, I AM NOT ELGIBLE TO LIVE ON THIS PLANET...SO PLEASE TAKE AWAY MY SERVICES...AND I DONT EXPECT ANY PAYMENT FROM YOU...I DONT!!
INFACT I WOULD LIKE TO GIVE ALL DUES ON MY ACCOUNT...
SO PLEASE, LORD...AND I AM ENCLOSING MY BODY WITH MY SOUL INTACT WITH THIS DECLARATION.
SO PLEASE ACCEPT THIS AND RELEIVE ME AT THE EARLIEST...PLEASE.......
AND GIVE ME YOUR STATEMENT.................

1 comment:

netra said...

kavita khup chhan aahe....100\100