freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Wednesday, July 22, 2009

nakaar

नकार


आज माझेच मन माझ्यावर रुसले आहे
उगीच माझ्या भावनेला छेद देउन बसले आहे
कंठ येतोय दाटुन का असा मी वागलो
तिच्या झोपेतही का मी माझाच् जागलो

अधिकार नव्हता मला तरी बंधने झुगराले
एका अवचित क्षनि गाटून तीला विचारीले
प्रेम करशील का माझयावार प्रश्न होता माझा
वेड्या मनाला महितच नव्हते नकार असेल तीझा

नकार मिळताच ह्रदयास धक्का बसला मोठा
अतपर्यन्त प्रेमचा विचारच करित होतो खोटा
क्षमा कर मजला आता मी समजुन चुकलो
पहिलयाणदाच आज मी तुझ्यापुढे झुकलो

मनाला सावरलेय मी माझ्या आता
पुन्हा अशी चूक करनार नाही
कळुन चुकले आता मला
खरया प्रेमाला इथे कोनि पुसनार नाही..........

------- जीतू-------

No comments: