freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Thursday, January 22, 2009

ekda eka ratri

एकदा एका रात्री.....

एकदा एका रात्री
तुझी आठवण झाली
तेव्हा लगेच एक चांदणी
पटकन चमकून गेली

दोन्ही हात जोडुन देवाला
मागने मागितले एक
तूच सतजन्मि मला
पती म्हणून भेट

मागने मागून डोळे उघडले
माझ्या पुढे तू दिसलास
बघून तुला लाजले जरा
तू तुझा हात माझ्या हातात दिलास

अचानक वारे जोरात आले
हात आपले पटकन सुटले
झटकन उठून उभी राहीले
माहीत पडले स्वप्नच तुटले...

1 comment:

Anonymous said...

hat dhuan ye pudchy barila...