Thursday, April 30, 2009

prem mhanje kay asta

One more from DEVENDRA PANCHAL.... :-D

प्रेम म्हणजे काय असतं ?...........
प्रेम म्हणजे असतो
एकच श्वास दोघांसाठी.....

प्रेम म्हणजे असतो
एकच विश्वास, कधीही न संपणारा...

प्रेम म्हणजे असते
एकच गाणे, दोघांनी गुणगुणायचे....

प्रेमात नसावी काही
मिळव्ण्याची भाषा........

प्रेमात असावी एकच अभिलाषा......
न बोललेले शब्द ऎकायची.....

प्रेमात नसावे रुसवे फ़ूगवे
असावा फ़क्त आनंदी आनंद गडे..........
इकडे तिकडे चोहीकडे........

एकदा तरी प्रेम जरुर करावे
पण ते आंधळे नसावे...........

कोणी तरी बोललेच आहे
"प्रेम म्हणजे प्रेम असतं
तुमचं आमचं same असतं"..............


---Devendra Panchal.

2 comments:

Anonymous said...

prem andhale pananech karave, swatahla haravun karave, tevhach te prem jagata yete....n i think je prem andhale nasate tyamadhe attchment , purity. innocens nasato... n being a romantic poem u shud feel d romance n ur words...

Anonymous said...

n being a romantic poet u shud feel d romance n ur words...