freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Saturday, August 29, 2009

ase he aamche ayushya

असे हे आमचे आयुष्य.........

"कशासाठी जगतो आम्ही"
याचे उत्तर शोधत फ़िरणारे आम्ही सर्व,

घड्याळ्याशी बांधील आमचे आयुष्य
नसे कधी कुणाला कुणाची भ्रांत

रोजच उगवतो तो सुर्य न रोजच मावळतो
अशी आमचि ही गत

अचानक कुणीतरी आपल्याशी
आपुलकीचे दोन शब्दं बोलुन जातात

अन मग नकळतपणे
तयार होते एक वेगळेच विश्वं

रोजच्या धकाधकीच्या जीवनात
हवे हवेसे वाटू लागतात
ते विरंगुळ्याचे क्षण..........

अचानकपणे अपेक्षा वाढू लागतात
आणि न बोललेले शब्दं
ऐकायला येऊ लागतात

लवकरच समोर येते
एक निखळ सत्य

मागे राहतो तो फ़क्तं एकांत
आणि एक निरव शांतता

अन मग शेवटपर्यंत सापडत नाही
ते "का" ह्या प्रश्णाचं उत्तर.........

-->DEV<--

No comments: