freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Monday, September 29, 2008

tu pathmori hotana

तू पाठमोरी होताना......


तू पाठमोरी होताना..
पापण्या ओल्या झाल्या,
तू परत फिरताना,
घन ओथंबून आले,
सांज अशी सरताना ..

आठवणी जाग्या झाल्या,
विरह तुझा छळताना,
रात सारी जागून गेली
चांदण्यात तुला शोधताना..

सुंगधही विरून गेला,
पंख तुझे वेगावताना,
रंग सारे विस्कटले,
तू पाठमोरी होताना..


किनाराही उदासून गेला,
ओहोटीत तू धावताना,
उचक्याही कंठात आल्या,
एकांत असा घालवताना..

श्वासाही अडकून गेला,
तु नजरेआड होताना,
उर सारा भरून आला,
क्षितीजे अशी दुर जाताना..

-- साहिल..

Tears smiled and rolled down , said "She is so nice that She made us free to flow on Your cheeks and We got True Chance to touch ur Lips....."

No comments: