freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Monday, July 27, 2009

tari mi tujhach ahe

तरी मी तुझाच आहे.....


तू किती ही नाही म्हटलेस
तरी मी तुझाच आहे
तुझ्या नकारालाच मी होकार समजतो
तरी मी तुझाच आहे


लहानपणापासून प्रेम करतोय
अभ्यास कितीतरी वेळा थांबला
त्या वळणावरच्या चिन्चेखलि
हा जीव कितीतरी वेळा थांबला

प्रेम माझे तुला कळलेच नाही
कितीतरी वेळा उपास केला
आई बाबा चिडून म्हणायचे
असा कसा पुत्र देवपणाला लागला

दुपारच्या सुट्टीत बाहेर जाऊन
चिंचेचा खिसा तुझ्यासाठी भरायचा
नेहमीच तुला द्यायला जाताना
पण हा जीव घाबराघुबारा व्ह्ययचा

कॉलेज मध्ये नेहमीच
नजर तुला शोधत असायची
पण तुला कुठे समजायचे
तू तुझ्याच गुर्मित असायची

म्हटले एकदा तरी
डेरिंग करून विचारायची
पण डेरिंग करता करतच
तू डोळ्यापुढून जायची

शेवटी असाच एक दिवस तो
योगायोग मला आला
आणि त्या क्षणलाही
तू सहज नकार दिला

दोन दिवस जेवलॉ नाही
घरचे सगळे टेन्षन मधे पडले
आणि खरोखरच दोन दिवस
माझे ओरिज्नल उपास घडले

पण तिसर्‍या दिवशी मला
रहवलेच अजिबात नाही
ती तर नाही म्हणाली
एका भाकारित भागलेच नाही

अग मला माहीत होत
तुझा होकार कधीच नसणार
तरिपन मी असतसा
कधीच नाय गप बसणार

तू किती ही नाही म्हटलेस
तरी मी तुझाच आहे
तुझ्या नकारालाच मी होकार समजतो
तरी मी तुझाच आहे


----जितु--------

No comments: