freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Saturday, April 14, 2012

ka itke karun hi dukh padrat padte

का? का?का?
का इतके प्रेम करुन देखील दुख पदरी पडते ?

कधी कधी माझे मन माझाबरोबर बंड करते
यात माझी चुक काय इतकेच अडवून धरते
का इतके प्रेम करुन देखील दुख पदरी पडते ?

कधी कधी असे वाटते ती अशी का करते?
... हात धरून माझा मी तुझीच आहे उदगराते
प्रेम करून माझावर मग त्याला का स्मरते?

ती त्याला विसरली नाही शेवटी हेच खरे ठरते
माझे सर्व तिथल्या तिथे कोसळून खाली पडते
आनंदाचे स्मित आता दुख चिंतेत आपोआप बदलते

आठवणींचे मोठे आभाळ माझा मस्तकी भरते
विराहचे अश्रू बनून हळू हळू खाली पझरते
इतके प्रेम करून देखील माझी बाजू आधुरी ठरते

का? का?का?
का इतके प्रेम करुन देखील दुख पदरी पडते ?

1 comment:

Anonymous said...

Fantastic job! It is nice to know that all the information I need is right in front of me.
buy Autodesk_AutoCAD