freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Saturday, April 14, 2012

ti asavi ashi

ती असावी अशी...




सगळेच म्हणतात.....
ती असावी अशी?
फुललेल्या गुलाबाची कळी जशी..
ती बोलावी अशी?
सुरात कोकिळा गावी जशी..
ती हसावी अशी?
लहानशी भाउली हसावी जशी..
अन ती दिसावी अशी?
अप्सरा पृथ्वीवर यावी जशी...
पण...
माझी ती परी मला हवी कशी?
.
.
.
.
ती मला हवी अशी...
चंद्रा कडे हि नसावी चांदणी जशी ...


~~अल्पशः अलिप्त

No comments: