freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

ata fakta tujhi athwan urli ahe bas

आता फक्त तुझी आठवण उरली आहे बस....

आता फक्त तुझी आठवण उरली आहे बस....
एकांतात कधी,
एकटी असताना जनवाते
की तू कुठे आसपास आहे.
मी वळून बघितल्यावर ,
मात्रा कुणी नसत,
असतता फक्त त्या पाऊलखुणा,आणि
ते रस्ते जिथे आपण हातात हात घालून फिरायचो,
आता रस्त्यावरी फक्त मी असते फक्त एकटी ,
एकटी काहीतरी शोधत असते..,
मला माझ्याकडे बघताना ही तूच दिसतोस...,
मी मलाच कुठेतरी हरवून आलेय..,
मला शोधता शोधता मग कळत,
आता फक्त आठवण उरली आहे बस.

मग तू नाहीस हे जेंव्हा जाणवत मला,
मन अगदी उदास होऊन जात,
त्या अंधर्या रात्री त्या ढगात जाऊन लपत.
मग एक तारा मला म्हणतो,
की तू का अशी एकटी एकटी आहेस..,
तू का फक्त सोबत असावास म्हणुन शब्दांशी बोलतीये..,
माझ्यावर प्रश्नाचा वार होत असतो,
मन कुठेतरी मात्र जळत असत तुझ्यातच ,
पण त्या तार्यचा प्रत्येक प्रश्न,
मला निशब्द करून सोडतो.
मग परत मी मला शन्ब्दान्मधे मोड़ते...
उघड़ते जेव्हा जुने पुराणे लिहिलेले,
तेव्हा प्रत्येक पानावर प्रत्येक शब्दात मला तूच दिसतोस...
प्रत्येक शब्द जेंव्हा माझ्या ओठाना स्पर्शून जातो ,
तेंव्हा जाणवत,
आता फक्त तुझी आठवण उरली आहे बस....
आता फक्त तुझी.........

http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=7282833916201546472

No comments: