freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

chaatak

चातक


एकदा निघालो मनाशी ठरवुन
प्रश्नान्बरोबर अन्धार घेउन
अत्युच्च सुख ते कोणते?
काय माझ्या सुखाची परिसीमा?

कुबेराकडे गेलो त्याने धन दिले
इन्द्राने अप्सरा दिल्या
गन्धर्वानी माधुर्य दिले
पण माझे मन रितेच!

सुर्याने तेज दिले
चन्द्राने शीतलता दिली
फ़ुलानी सोदर्य दिले
मग मेघानीही आसवे गाळली
पण माझे मन ते रितेच

आईने जन्म दिला
प्रुथ्वीने जीवन दिले
वारयाने साथ दिली
आकाशाने छत्र दिले
पण माझे मन रितेच

म्हाणुनच
अजुनही मी शोधतो आहे
रानोमाळ हिन्डतो आहे
निसर्गात आत्मा धुन्डाळीत
आणि माझ्या सुखाची परिसीमा....

मग तो वळवाचा पहिला पाउस
ओल्या मातीचा सुगन्ध
हिच माझ्या सुखाची परिसीमा
अद्वितीय, अनन्त.......

http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=9046647316642895995

No comments: