freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

jevha tujhi athwan khup khup daatun yete

जेव्हा तुझी आठवण खुप खुप दाटून येते

जेव्हा तुझी आठवण खुप खुप दाटून येते,
नेमकी तेव्हाच तू कशी माझ्याजवळ नसतेस?

रिमझीम रिमझीम पाऊस असतांना,
हिरवळीची झालर असतांना,
दूर दूर पर्यंत कुणीही नसतांना,
तुझी आठवण खुप खुप दाटून येते!
नेमकी तेव्हाच तू कशी माझ्याजवळ नसतेस?

निरभ्र आभाळी चंद्र असतांना,
थंड वारा अंगी झोंबतांना,
भर रात्री चंद्राने माझ्यावर हसतांना,
तुझी आठवण खुप खुप दाटून येते!
नेमकी तेव्हाच तू कशी माझ्याजवळ नसतेस?

समुद्र किनारी सायंकाळ असतांना,
सुर्याचे तेज पाण्यात विरघळतांना,
लाटांनी एकमेकांवर आदळतांना,
तुझी आठवण खुप खुप दाटून येते!
नेमकी तेव्हाच तू कशी माझ्याजवळ नसतेस?

जून्या आठवणींत झूरतांना,
तुझे नी माझे किस्सॆ आठवतांना,
तुझ्याशीवाय दूसरं काहीच सुचतं नसतांना,
खरचं तुझी आठवण खुप खुप दाटून येते!
आणि नेमकी तेव्हाच तू माझ्याजवळ नसतेस!

- तॊशिष
http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=12876051108223228591

No comments: