freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Wednesday, June 11, 2008

bhavna ya virun gelya sarya

भावना विरून गेल्या साऱ्या .............

भावना विरून गेल्या साऱ्या, शब्द सारे गोठून गेले ...
कळले नाही तुला मला, अकल्पित हे कसे घडले !

फुलांवरून चालता चालता, काटे पायात असे रूतले ...
हसू ओठी फुलण्याआधी, डोळ्यामध्ये अश्रू तरळले !

प्रेम तुझे मिळावे मला, एवढे माझे भाग्य कुठले..
साथ तुझी लाभावी मला.. स्वप्नं हे स्वप्नंच राहिले !

No comments: