freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

premat padlyavar

प्रेमात पडल्यावर काळात... की
एक घडी , एक क्षण हे किती मोठ असत ते.
थाम्ब आलेच मी एका मिनिटांत
अस म्हानानार्या तिचा तो एक मिनिट
त्याला एका जन्मापेक्शाही मोठा वाटतो
त्याचा जन्म सम्पयाला अल तरी
तो 'त्या' एका मिनिटाला
पूर्ण होण्याची वाट बघत असतो

नेहमीच तिच्या वाटेवर नजर लॉन
तो त्याचा प्रत्येक क्षण , प्रत्येक जन्मासरखा काद्हत असतो
ती मात्र एकाच म्हणते
थाम्ब आलेच मी एका मिनिटांत.

तरीही 'त्या' मिनिताची गोदी गुलाबी
तो आवाडिने हर घडिला चाखतच असतो
खरच प्रेमात पडल्यावर या 'एका' क्षनाची, मिनिटाची , घडिची,
खुप मोठी किम्मत चुकवावी लागते ,'हे फ़क्त त्यालाच कलते!!!

http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=1076790199255972772

No comments: