freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

kadhi kadhi asa hota

कधी कधी असही होत

कधी कधी असही होत.
आपलास वाटणार कुणी
आपल्याला परक करत
नेहमी साथ देणार कुणी
अर्ध्यावर सोडून जात

कधी कधी असही होत
नेहमी गोडीने बोलणार कुणी
नजरेतुन विष ओतत असत
मयेच्या त्या शब्दानी आता
गंजेच रूप घेतालेल असत

कधी कधी असही होत
डोल्याताले अश्रु पुसनारा हात
आपण आपल्यावर उठाताना पाहतो
त्या नाजुक नात्यानाही आता
कलाची वालवी लगाल्यासरखा वाटत

कधी कधी असही होत
प्रेम अणि द्वेष शब्दाना
सरख महत्व उरत
आपलस वाटणार कुणी
खुप परक झालेल असत

क्षणाचा हा नशिबाचा खेळ असतो
त्यात आम्ही मात्र
कतपुताल्या म्हनुनाच नाचावल जात असतो
असा जेव्हा होत खुप एकत वाटत
तरी पण जगण मात्र असतच

http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=8006853621677555406

No comments: