freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

athwanincha paus

"आठवणींचा पाऊस", __संतोष आणी अम्रॄता

काही केल्या आठवण तुझी
आल्या नंतर जात नाही..
इतका तुझा होतो मी,
की, माझाच मी राहात नाही..

संतोष (कवितेतला)
_________________

आठवण येते तुझी
आणी मेघ बरसतात
पापण्यांमधुन कसलेसे
झरेच वहातात

अमॄता (कवीतांची)
_________________

आठवण बनुन येतो पाऊस
सरी मागे ठेउन जातो
भिजवतो जरी वरुन तरी
आतुन काही घेउन जातो

संतोष (कवितेतला)
_________________


आठवणींच्या सरींचा देखील
राग असावा
मेघ-मल्हार पावसाचाच एक
भाग असावा

अमॄता (कवीतांची)
_________________


आठवण जरी आली तुझी
मी अश्रु ढाळीत नाही
पाउसच असतो तो..
मी आसवे गाळीत नाही ..

संतोष (कवितेतला)
_________________


तु दुर गेलास की
आठवण तुझी गडद होते
गालांवरुन अश्रुंची
नदी अधीक भडक होते..

अमॄता (कवीतांची)
_________________

http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=4083262603134355633

No comments: