freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Friday, June 13, 2008

baaget

बागेत

सांज झाली,दिवे लागले
पक्शी घरट्यात परतले
बागेत तुझी किती वाट पहिली
पण तू का नाही आली

बागेत एक कळी उमलली
लोकांचीही गर्दी वाढु लगली
अनेकांची जोडी जमली
पण आपल्या जोडिची कमी रहिली

बागेत रतराणीचा सुवास सुटला
चंद्रमाचा प्रकाश पडला
आकाशात ता-याची गर्दी झाली
नव्या जोडीची गट्टि जमली


बागेत उमललेलि कळी फ़ुलली
त्याचबरोबर तुझी एन्ट्री झाली
तुला बघतच पापणी स्तब्ध झाली
आणि ओठातून निघले hi रुपाली

बागेतलि जनत मज़्यकदे बघु लागली
मझी नजर मात्र तुझ्यावरच रहिली
जेव्हा तू मझ्यापाशी येऊन थांबली
आणि सर्वाच्या ओठातून निघाले व्ह!कय ही जोडी!!!

No comments: