freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Wednesday, June 11, 2008

haslo mhanje

हसलो म्हणजे…

हसलो म्हणजे सुखात आहे असे नाही,

हसलो म्हणजे दुख:त नव्हतो असे नाही!!हसलो फक्त स्वत:च्या फजितीवर,

निर्लज्यागत दिली होती स्वत:च ताळी!

हसलो कारण शक्य नव्हते दूसरे काही,

डोळ्यात पाणी नव्हते असे नाही!!हसलो कारण तूच म्हणाली होती कधी,

याहून नवे चेह-याला काही शोभत नाही!

हसलो कारण तुला विसरने जेवढे अवघड,

तितके काही गाल प्रसरने अवघड नाही!!हसलो कारण दुस-यानाही बरे वाटते,

हसलो कारण ते तुला खरे वाटते!

हसलो म्हणजे फक्त उगवली फुले कागदी,

आतून आलो होतो बहरुण असे नाही!!हसलो कारण बत्तिशी कुरूप आहे,

खाण्याची अन दाखवन्याची एकच आहे!

हसलो कारण सत्याची मज भिती नव्हती,

हसलो कारण त्यावाचुन सुटका नव्हती !!!

No comments: