freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

ekahi kavita tila kalat nahi

एकही कविता तिला कळत नाही !!!

ति माझ्याशी बोलायची
रोज गोड़ हसायची
मी रागात असतांना
स्वतःशीच मात्र रुसायाची

तिच्या रोजच्या गमती
मला रोज संगायची
मी त्यावर हसलो नाही तर
लटकेच फुगुन बसायची

मी लिहलेली नवी कविता
रोज भांडून मागायची
वाचल्यावर मात्र शांतपणे
माझ्या कड़े पहायची

एकदा म्हणाली ति ......
तू माझ्यावर का कविता करत नाही ???
तेव्हा कळल मला
एकही कविता तिला कळत नाही !!!

No comments: