freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Friday, June 13, 2008

ek divas asech

एक दिवस असेच

एक दिवस असेच,

सुखद स्म्रुतिन्च्या हिन्दोळ्यावर, स्वच्छन्द झोके घेतना
अलगद एक पीस स्पर्श करुन गेले, अन मनी काहुर माजले

तो हवा हवा सा स्पर्श, ती हवी हवीशी ओढ
तो हवा हवा सा गन्ध, ती अगतिकता बेजोड

सगळे काहि एका क्शणात डोळ्यासमोरुन गेले
अन आपोआप गालावरुन दोन थेम्ब ओघळले

एरवी स्पश्ट पणे दिसणारा तो खिडकीतला चाफ़ा
आज पुसट्पणे बरेच काहि सान्गुन गेला

त्याचा तो रोजचाच सुगन्ध आज कडवट भासला
एक दिवस असेच ...

No comments: