freecharge

Get Rs.50 instant cashback on mobile recharge of Rs.10 and above.


Use FreeCharge promocodes "FCREFWHATSB5J" "FCREF2G3UG6WV"


Download and install FreeCharge app.

Use credit or debit card only.

Code valid only once per debit/credit card & user.

Use and Share !!

Shop online and get extra CashBack !!

Tuesday, June 10, 2008

vedya kshani bhaas hoto

वेड्या क्षणी भास होतो तू जवळ असल्याचा...

वेड्या क्षणी भास होतो तू जवळ असल्याचा,
डोळे उगाच दावा करतात तू स्पष्ट दिसल्याचा...

जुन्या त्या पऊलखुणांवर आजही रुणझुण तुझ्या पैंजणांची,
कानी हळूच गुनगुनते हवा.., आवाज जणु तू हसल्याचा...

एकांती कधी मज हाका देती, उधाणत्या त्या खळ-खळ लाटा,
एकटीच तरंगते हळूवार होडी.., भास जणु तू बसल्याचा...

दूर पश्चिमेला क्षितिजा-आड, एकाएकी मग दुरावतो सुर्य,
तांबूस आभाळ, तांबूस किनारा.., आभास जणु तू रुसल्याचा...

येता साद तुझ्या पाऊलांची, अन भोवताली वळून पाहता,
दाटून येते ह्रुदयी हूरहूर, अन मनी ध्यास.., तू... नसल्याचा...

नीरज...

http://www.orkut.co.in/Profile.aspx?uid=3607521847152672401

No comments: